Dnes je 19.02.2018, svátek má
dnes vaříme:

pečivo,medové máslo,mléko,ovoce,čaj
zel.vývar s krupicí a vejci
těstoviny želvy Ninji,zeleninová obloha,nápoj
pečivo,pomazánka z olejovek,ovoce,čaj,zelenina

Školka je otevřená od 6:15 do 16:30

+420-312 520 148

Mateřská škola Slaný
Cyrila Boudy č.284, Slaný  274 01

 

Vítáme Vás

na stránkách Mateřské školy Cyrila Boudy č. 284 ve Slaném, která je známá pod názvem „ Na Dolíkách „ a jejímž mottem je ŠKOLKA PLNÁ POHODY.

Náš cíl :
Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince. Cestou přirozené výchovy položit základy celoživotního vzdělání.

K zamyšlení :
DESATERO RODIČŮ

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ:

Řekni mi a já zapomenu.
Ukaž mi a já si zapamatuji.
Nech mne to dělat a já pochopím.

Motto :
„Naše děti, to je naše stáří. Správná výchova, to je naše šťastné stáří. Špatná výchova, to je naše budoucí hoře, to je naše vina před ostatními lidmi, před celou zemí.“

ředitelka
Dagmar Kroutilová

                 Informace o naší mateřské škole (dále jen MŠ)

Mateřská škola Cyrila Boudy
je pětitřídní mateřská škola s právní subjektivitou, jejíž zřizovatelem je MěÚ Slaný.
Kapacita školy je 123 dětí.  MŠ je umístěna v městském sídlišti ve Slaném - v části města pod názvem „Na Dolíkách". Budova školy z roku 1995, stavěná přímo pro účely školství, je nejmodernější mateřskou školou ve Slaném.
Škola je pavilónového typu (2 budovy + hospodářská část) s velkou školní zahradou.

Exteriér:
školní zahrada při mateřské škole má rozmanitý terén, stupňovité řešení. Je funkčně doplněna zahradním nábytkem, dopravním hřištěm i sportovním zařízením pro pobyt dětí. Zahrada má dostatek stinných míst - stromky, keře, čtyři pískoviště, z toho 3 zastíněná pergolami s maskovacími sítěmi. V horkých letních měsících je pitný režim zajištěn pítkem a děti mají na osvěžení k dispozici mlhoviště (rozprašovače).

Interiér:
dětem slouží prostorné, vzdušné třídy s jídelnou a spací částí, která je oddělena posuvnými dveřmi. Škola je velmi moderně vybavena – jak nábytkem, tak technickými vymoženostmi dnešní doby (např. naše MŠ je zapojena do celosvětového projektu KID SMART- vlastníme dvě dětská počítačová centra s výukovými programy), děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a didaktických pomůcek . Jednotlivé třídy jsou barevně rozlišeny a pojmenovány názvy zvířátek : Berušky, Kočičky, Čmeláci, Motýlci, Žabičky.

Naše mateřská škola zajišťuje vzdělávání a výchovu dětem ve věku zpravidla  od tří do šesti let, nejdříve však  dětem od dvou let a dětem s odkladem školní docházky. S dětmi pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, který vychází z přesvědčení, že vzdělání předškolního věku je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.

Personál školy:
 
10 pedagogů, 3 provozní pracovnice, 4 pracovnice školní jídelny.

Přijímání dětí:
Děti do MŠ se přijímají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky provádí správní řízení při přijímání dětí (dle stanovených kriterií pro daný školní rok) do předškolního zařízení a vydávají rozhodnutí o přijetí. O přijetí (nepřijetí) jsou rodiče vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se mohou dle zákona č. 561/2004 Sb. do 15 dnů odvolat. V průběhu správního řízení mají zákonní zástupci přihlašovaného dítěte možnost nahlížet do spisu. Termín zápisu dětí je po dohodě se zřizovatelem předem oznámen - formou plakátů  a na naší internetové stránce. Pro všechny MŠ ve Slaném je jednotný termín ( březen - duben ).
 
Co potřebujete k zápisu do MŠ:
- žádost o přijetí dítěte do MŠ ( ke stažení v sekci dokumenty )
- potvrzení od dětského lékaře ( ke stažení v sekci dokumenty )
- rodný list dítěte
- OP
Žádost o přijetí a potvrzení k lékaři vydává ředitelka také v den zápisu do MŠ.
 
Evidence dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ je dokumentována a uchována ve školní matrice. Rodiče dětí s odloženou školní docházkou musí doložit tento odklad Rozhodnutím ředitele Základní školy o odkladu školní docházky.
Dle § 33 zákona 561/2004 Sb. předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem MŠ (např.hygienické návyky, sebeobsluha).

Před zápisem je v naší MŠ „Den otevřených dveří“ - rodiče s dětmi mají možnost nahlédnout do naší,, pracovní kuchyně“, seznámit se s třídami, zapojit se do výchov.-vzděl. práce s dětmi a získat informace o našich aktivitách i činnostech. Rodiče s dětmi, které byly přijaty do naší MŠ, mohou docházet na „Hodinku pro nováčky„  a usnadnit tak svému dítěti vstup do nového prostředí a kolektivu.

Platby:
1) ŠKOLNÉ - stanovená úplata za předškolní vzdělávání  pro školní rok 2017/2018  činí  470,- Kč,
Výše školného může být upravována každý školní rok .
Školné platí rodiče bankovním převodem na účet školy : č.ú. 27-7169310217/0100 nebo hotově v určené dny,  nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.

2) STRAVNÉ
- oběd 16,- Kč, 2x svačina 8,- Kč, t.j. 32,- Kč /den
- děti s odkladem školní docházky
  oběd 18,- Kč, 2x svačina 8,- Kč , t.j. 34,- Kč /den
Platby inkasem ze sporožirového účtu na účet školy: č.ú. 0100785781/0800 nebo hotově v určené dny, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Provozní doba:
6:15 hodin - 16:30 hodin

Scházení dětí:
děti se ráno scházejí do 8:00 hodin, hlavní vchody jsou poté uzamčeny.
 
Omlouvání dětí:

do 8:00 hodin na tel. čísle přímo na třídu:

BERUŠKY:   602 523 386                      KOČIČKY:    602 510 790

ČMELÁCI:    602 510 783                      MOTÝLCI:    602 510 774

ŽABIČKY:     602 510 763

Telefonní kontakty na vedení školy:
pevná linka: 312 520 148
mobil řed.:   +420 731 449 224
mobil zást.: +420 734 854 310
mobil ved. ŠJ: +420 739 572 479
 


Novinky

26/1
2018
Archiv novinek...
Mateřská škola Slaný
Cyrila Boudy č.284
274 01  Slaný
Telefon: +420-731 449 224
Mail: ms.doliky@skolkyslansko.cz
ZASÍLÁNÍ NA E-MAIL
Chcete zasílat aktuální informace ze školky a důležitá upozornění? Zadejte Váš e-mail:

MŠ Cyrila Boudy
Slaný, Cyrila Boudy č.284, 274 01.
Tel.: +420-731 449 224 | e-mail: ms.doliky@skolkyslansko.cz
úvod | mapa webu | kontakty | A | RSS kanál
Created by Studio Adler © 1998-2018