Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Aktuální ochranná opatření školy - COVID-19

Aktuální ochranná opatření školy - COVID-19

 • Dagmar Kroutilová
 • 11.3.2020

Město Slaný přistupuje k preventivním opatřením

Na základě nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve Středočeském kraji, přistupuje město k preventivním opatřením.
 

Tisková zpráva 11. 3. 2020

Slaný přistupuje k preventivním opatřením v souvislosti s COVID-19.

V návaznosti na rozhodnutí bezpečnostní rady státu a vydání mimořádného opatření  č.j.: Ministerstva zdravotnictví České republiky 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice, přistupuje město Slaný k okamžitým preventivním opatřením, která platí až do odvolání.

Na základě dnešního operativního jednání vedení města s krizovým řízením města ohledně nepříznivého vývoje epidemiologické situace v našem regionu, se Město Slaný a zástupci městských organizací, společně rozhodli zavést preventivní opatření. Následující opatření platí do odvolání:

Město ruší všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce konající se v prostorách městských zařízení. Snažíme se tak předejít kumulaci osob a případnému šíření nákazy.

Všechny městské organizace například Vlastivědné muzeum, Víceúčelová sportovní hala, Kulturní zařízení města Slaného, knihovna, hvězdárna apod. ruší od soboty 14. března veškeré své naplánované akce a akce pro veřejnost. V otázce sportovních soutěží organizovanými oddíly a kluby vedeme jednání. Aktuální informace sledujte, prosím, na informačních kanálech jednotlivých organizací (webové stránky, sociální sítě apod.).

S ohledem na rychlý nárůst počtu nakažených ve Středočeském kraji, jsme se rozhodli pro preventivní opatření a minimalizaci přenosu nákazy. Dá se předpokládat návrat občanů z jarních prázdnin z oblastí s vysokým výskytem COVID-19 a nového typu SARS-CoV-2, proto jsme se po zralé úvaze rozhodli, a ve shodě s řediteli mateřských škol, uzavřít od pondělí  16. března také školy mateřské.

Apelujeme tímto na občany, aby dodržovali hygienická pravidla dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a dalších odpovědných organizací (hygienická stanice, Státní zdravotní ústav), abychom co nejdříve mohli obnovit běžný provoz.

Starosta města Slaný v souladu s přijímanými opatřeními v rámci České republiky (k onemocnění COVID-19) doporučuje pravidelně sledovat následující webové stránky

 • Portál krizového řízení Středočeského kraje (Aktuální informace ke oronaviru COVID-19): https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/
 • Stránky Ministerstva zahraničí (doporučení a varování): https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
 • Stránky ministerstva zdravotnictví (přijatá opatření): https://www.mzcr.cz/
 • Stránky Vlády ČR (přijatá opatření): https://www.vlada.cz/
 • Stránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (opatření, informace): http://www.khsstc.cz/

Občané dále mohou využít relevantní kontaktní telefonní čísla:

 • Krajská hygienická stanice, protiepidemiologické oddělení, Kladno:

  Tel.: 312 292 010, 312 292 020 nebo 771 137 070 (denně v čase 9 – 19 hodin) nebo mimo pracovní hodiny na mobilním čísle 736 521 357 (07:00-10:00 a 19:00-22:00).

  případně elektronicky na e-mail: vnn@khsstc.cz

 • Potřebujete znát informace k aktuálnímu výskytu korona viru na našem území nebo na území České republiky:

  Volejte infolinku Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367.