fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Distanční výuka od 1.3.2021

Distanční výuka od 1.3.2021

  • Dagmar Kroutilová
  • 27.2.2021

Milí rodiče,

naše mateřská škola je od 1.3.2021 uzavřena. 

Podle školského zákona musí mateřská škola poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, které plní povinnou předškolní docházku a děti jsou povinny se ho účastnit.

Distanční výuka bude probíhat ve třídách Motýlci a Čmeláci.

Podmínky distanční výuky v MŠ

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné předškolní docházky. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení Vlády ČR, ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky, SMS nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Pokud nebude dítě omluveno do tří dnů, musí doložit omluvný list - viz https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/omluvny-list.pdf

Forma distanční výuky

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.
Třídní učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Možné formy distanční výuky v MŠ

  • Elektronicky – e-mail, WhatsApp, Messenger

  • Osobně - zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ

  • Webové stránky třídy

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku - pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

Zpětná vazba – jednou týdně v určený den odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole.

 

Také v ostatních třídách budou učitelky zveřejňovat na stránce své třídy materiály k výuce tak, aby se děti měly na co těšit a nic z pestré nabídky učiva nezmeškaly. I na dálku budeme plnit Školní vzdělávací program. Výukové materiály a odkazy, ve kterých naleznete informace, nápady a inspirace pro domácí vzdělávání vašeho dítěte.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví všem.

Dagmar Kroutilová, ředitelka