fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Domácí vzdělávání

Domácí vzdělávání

  • Dagmar Kroutilová
  • 1.4.2020

Milí rodiče,

jelikož se „koronavirové“ prázdniny prodloužily, nabízíme výukové materiály a odkazy, ve kterých naleznete informace, nápady a inspirace pro domácí vzdělávání vašeho dítěte.

Jsou určeny jak dětem, které plní povinnou předškolní docházku, tak dětem mladším.

Připomeňme si:  Co by dítě mělo umět před vstupem do základní školy

https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/ped-vstupem-do-koly.pdf

Samotný materiál k domácímu vzdělávání naleznete v odkazu níže.

Dokument Odkaz
Domácí vzdělávání v době uzavření MŠ
Návody, inspirace, pracovní listy ...
Stáhnout