fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Doporučení pro rodiče - COVID-19

Doporučení pro rodiče - COVID-19

 • Dagmar Kroutilová
 • 30.3.2020

25.3.2020 Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

 • dbejte na pravidelný režim;

 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);

 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;

 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;

 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.