Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Dotazník pro rodiče

Dotazník pro rodiče

  • Dagmar Kroutilová
  • 15.5.2019

Vážení a milí rodiče,
chceme, aby vaše děti chodily do naší mateřské školy rády a cítily se zde bezpečně a abyste byli s výběrem naší  školy spokojení i vy, rodiče. Chceme, aby se  naši učitelé cítili dobře, aby pracovali s chutí a radostí  a  aby se v naší škole dobře pracovalo také ostatním zaměstnancům. 
K tomu, abychom mohli provést případné změny, potřebujeme informace. 
Naším cílem je zmapovat pomocí dotazování silné a slabé stránky školy v oblasti organizace, provozu, školního klimatu, materiálního vybavení, vzdělávání, řízení školy, přístupu pedagogů aj. Důležité jsou pro nás i nepříjemné připomínky, ale vyplňujte, prosím, i vy, kteří jste s naší školou spokojeni.  Výstupy budou zapracovány do  dlouhodobé koncepce a směřování školy.

Proto jsme si nechali od společnosti SCIO připravit anonymní on-line dotazníkové šetření Mapa školy  a prosíme vás o chvilku času při jeho vyplňování.  

Výsledky zveřejníme na webu školy, na nástěnkách ve škole a budeme vás o tom informovat.  

Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jen jeden dotazník  s heslem příslušné třídy. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny přímo v něm. Po přihlášení do aplikace zadáte do kolonky Vstup do dotazníku  obdržené heslo a můžete začít vyplňovat.
Heslo je vždy společné pro celou třídu, čímž je zajištěna anonymita.  Heslo si vyzvedněte u učitelky na své třídě.
Přístup do aplikace : https://www.mapaskoly.cz
Elektronický  dotazník  vyplňte, prosím,  nejpozději do 31.5.2019

Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.

Dagmar Kroutilová a  kolektiv MŠ.