fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Duben - Předškoláci u Kočiček

Duben - Předškoláci u Kočiček

  • Katka Čadková
  • 14.6.2021

V dubnu jsme měli ve třídě Kočiček vzácnou násvtěvu - předškoláky ze třídy Motýlků.

Společný čas jsme si náramně užili! Zpívali jsme, tvořili, cvičili i tancovali!

Nejočekávanější událostí byl čarodějnický slet, kde děti plnily nejrůznější úkoly, vařily lektvary a poté byly pasování na čaroděje a čarodějky.

Děti byly velmi šikovné! 

Paní učitelka Káťa a Eliška