fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

  • Zdena Papíková
  • 1.9.2020

INFORMACE PRO RODIČE

TŘÍDNÍ SCHŮZKA V ZÁŘÍ SE NEKONÁ, KROUŽKY PRO DĚTI SE NEOTVÍRAJÍ

PŘEDŠKOLNÍ POVINNÁ DOCHÁZKA - NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE JE NUTNO VŽDY OMLUVIT - TISKOPISY JSOU V ŠATNĚ NA STOLE 

U SEŠITU NA ODHLAŠOVÁNÍ SVAČIN, VYPLNĚNÉ ODEVZDÁVEJTE OSOBNĚ UČITELKÁM

SEZNAMTE SE S AKTUÁLNÍM ŠKOLNÍM ŘÁDEM - BUDETE TO POTVRZOVAT SVÝM PODPISEM 

NA POBYT VENKU DÁVEJTE VŽDY JINÉ TEPLÁČKY NEŽ DO TŘÍDY + PŘIPRAVUJEME SKŘÍN'KU NA GUMÁKY

PROCVIČUJEME, UČÍME SE:

Správné držení lžíce, příboru, tužky

Pracovní listy, grafomotorika - netlačit na tužku, psát souvislým tahem, zrakové odezírání podle vzoru

Básně, písně - texty jsou vyvěšené v šatně . trénujeme pamět'. výslovnost...

UČÍME SE SAMOSTATNOSTI  - PŘI OBLÉKÁNÍ, HYGIENĚ , JÍDLE... - CO SI DOKÁŽI UDĚLAT SÁM, TO SÁM UDĚLÁM...

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ  INFORMACE NA DVEŘÍCH DO TŘÍDY................................................děkujeme