fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Květen u Kočiček

Květen u Kočiček

  • Katka Čadková
  • 14.6.2021

Květen u Kočiček byl ve znamení knih a pohádek!

Stěžejní pohádkou byl příběh Hrnečku, vař! Na základě něj jsme poté cvičili (padák), vyráběli a především experimentovali! Pomocí pokusu, jsme si ukázali, jak z hrnečku přetákala kaše!

Děti se učily vyprávět krátký příběh, dokončit pohádku, seřadit posloupnost děje, usuzovat, předvídat děj pohádky, odpovídat na otázky (ověření pozornosti), či popisovat to, co je na obrázku. Všechny tyto aktivity vedou k rozvoji jejich předštenářské gramotnosti.

V průběhu měsíce jsme také tvořili, zdokonalovali jsme především jemnou motoriku a pomocí pracovních listů jsme se zaměřili na předmatematickou gramotnosti.