fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Leden u Kočiček

Leden u Kočiček

  • Katka Čadková
  • 23.1.2020

Leden nám začal tématem PTÁCI V ZIMĚ, děti tak vyrobily ptačí budky a také krmení pro ptáčky, které jsme následně pověsili na školní zahradě. Průběžně jsme sledovali, jak ptáci krmení vyzobávají a jak postupně mizí.

Dalším tématem byly zimní hry a sporty. Povídali jsme si o zimních sportech, olympiádě a o našich významných sportovcích. Hokej vedl na plné čáře, první otázka po ránu vždy byla :  Paní  učitelko a budeme hrát dneska zase hokej?  A tak jsme většinu týdne hráli a hráli.  Děti byly nadšené, vyzkoušely si hokejovou výstroj a střílely góly pořád dokola.

Jelikož sníh nám nepřeje, uspořádali jsme koulovačku podle svého (papírové koule). Děti se vyřádily a alespoň v této formě si užily pořádnou bitvu!

V polovině ledne k nám také zavítalo divadlo, tentokrát s pohádkou O Sněhurce.

Dne 23.12. děti navštívily kouzelnické divadlo a naučily se pár nových kouzelnických triků a zaklínadel. 

Dalším tématem měsíce ledna jsou zvířata a jejich stopy.