fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Listopad u Kočiček

Listopad u Kočiček

  • Katka Čadková
  • 4.12.2019

LISTOPAD

Listopad nám přinesl plno nových zážitků a poznatků!

Navštívili jsme cirkus, který se nacházel nedaleko naší školky. Děti tak mohly vidět zvířata, která v cirkusu vystupovala.  Během slunných dní jsme trávili hodně času venku, chodili jsme na procházky, na hřistě ale i na zahradu. V nepříznivém počasí jsme se učili pomocí interaktivního koberce, kde děti plnily různé úkoly, týkající se listopadových témat.

V listopadu jsme se učili o tom, co dokáže voda a vítr, na což navazovaly pokusy, které si děti samy vyzkoušely ( např. co plave, Skittles duha, kdy modelína plave/neplave).

Část listopadu jsme také věnovali přípravě na Slavnosti světýlek. Vyráběli jsme různé dekorace a cvičili písničky a básničky na slavnost, která se velmi vydařila.

Druhá polovina listopadu patřila tématu MOJE TĚLO. Učili jsme se o zdravém/nezdravém životním stylu, popisovali jsme naše orgány a také jsme se naučili jaké máme smysly. Ty jsme procvičovali pomocí her a cvičeních.

Ve školce jsme také měli předvánoční představení Půjdem spolu do Betléma, kde si děti měly děti možnost zahrát na hudební nástroje a zazpívat si vánoční koledy.

Koncem listopadu jsme se už začali připravovat na návštěvu Mikuláše.

V listopadu jsme hodně malovali, stříhali a lepili, což děti moc bavilo.