fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Obecné informace o aktivitách

Obecné informace o aktivitách

  • Administrátor
  • 22.11.2018

2019/2020
Nadstandardní zájmové aktivity
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ  -  navštěva pohádkových představení ve slánském divadle 1x měsíčně od října do června.
KERAMIKA - výrobky z keramiky.


Doplňkové zájmové aktivity
Angličtina v pohybu, Tvořivý kroužek, Tanečky a aerobik  -  agentura KROUŽKY  (pro přihlášené děti).
 

DESATERO pro rodiče - zdravý pohybový vývoj Vašeho dítěte:
Dítě, které se hýbe, nezlobí.
Dopřejte  dítěti pohyb každý den - dítě se potřebuje hýbat až 4 hodiny denně.
Dopřejte dítěti možnost pohybovat se na hřisti dle jeho potřeb.
Pomozte mu překonávat obtížnější překážky, ale podporujte jeho samostatnost.
Vymezte dítěti prostor k pohybu i doma.
Cvičte s dítětem společně jednoduchá cvičení, zatančete si spolu.
Vyzkoušejte s dítětem akrobatická cvičení - např.polohu hlavou dolů, děti taková cvičení milují.
Provázejte dítě při prvních pokusech sportování - při hře s míčem, jízdě na kole, plavání, sáňkování, lyžování...
Pamatujte, že dítě má krátkodobou pozornost, chce si hrát. Proto motivujte, obměňujte, oceňujte úspěch, při únavě však dítě do aktivity nenuťte.
Naučte dítě po pohybu odpočívat, zklidnit se. Doma je pohlaďte a vytřepáním uvolněte jeho končetiny.


Spolupráce naší školy
- s výborem SRPŠ při naší MŠ
- se ZŠ – naše mateřská škola úzce spolupracuje s 3.Základní školou na Rabasově ul. ve Slaném
- s pedagogickou školou – praxe studentek v MŠ
- s PPP v Kladně – školní zralost, výchovné problémy, LMD atd.
- s logopedickou poradnou ve Slaném a  dětskými lékaři ve Slaném.


Plán akcí naší školy pro rok 2019 - 2020
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020, zahájení adaptačního režimu pro nováčky.
Pokračování - 6.ročník projektu : POZNÁVÁČEK.
Pouštění draků – třídní „ Drakiády „.
Každý měsíc nabídkový polo/celodenní výlet.
Zamykání zahrady, lampionový průvod – akce s rodiči: SLAVNOST SVĚTÝLEK  -  masky, dýně, světýlka...(školní zahrada - SRPŠ).
Mikuláš a čert v MŠ  (SRPŠ).
Mikulášská nadílka.
Výlet pro školáky dle nabídky – vánoční tematika.
Vánoční dílničky nebo besídky na třídách - akce s rodiči ( na třídách - SRPŠ).
Zpívání u stromečku - akce s rodiči: Vánoční rozjímání (školní zahrada  - SRPŠ).
Vánoční nadílka (SRPŠ).
Lyžařská školička.
Návštěva ZŠ - „ Nanečisto prvňáčkem „(SRPŠ).
Karneval v MŠ - program (SRPŠ).
Karnevalové veselí na třídách.                                                                                                   
Zápis do MŠ (SRPŠ).
Den otevřených dveří.
Návštěva Policie.
Zdraví je nejcennější – návštěva u záchranářů, prohlídka sanitky (SRPŠ).
Odemykání zahrady.
Den Země-příšera z Pet lahví.
Jarní brigáda pro rodiče - akce s rodiči (školní zahrada - SRPŠ).
Návštěva hvězdárny.
Reje čarodějnic – pálení čarodějnic.
Chlapský týden.
Polodenní výlet Be+Ža.
Návštěva u hasičů.
Návštěva knihovny.
Den matek  - akce s rodiči (na třídách - SRPŠ).
Den dětí – „Školková olympiáda„ - soutěže, hry, opékání buřtů, program pro děti - akce s rodiči (školní zahrada  - SRPŠ).
Hodinka pro nováčky – pro zapsané děti na příští školní rok.
Škola v přírodě.
Pasování na školáky – zábavné odpoledne - akce s rodiči (mimo budovu MŠ - SRPŠ).
Ukončení 6. ročníku projektu : POZNÁVÁČEK.


Další nabízené akce mateřské školy
Výlety -  v rámci projektu Poznáváček  každý měsíc dle zájmu rodičů nabídka zážitkového či naučného polodenního, celodenního výletu dle výběru, např. divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze, divadlo Lampion v Kladně, Planetárium v Praze, návštěvy ZOO , dětské programy na zámcích, betlémy Karlštejn, zvířecí farmy, zábavní centra a atrakce pro děti v okolí Slaného apod. Školy v přírodě  - v zimním období  Dětská lyžařská školička  v Krkonoších (týdenní), v květnu nebo v červnu  Letní škola v přírodě (týdenní).


SRPŠ spolupracuje také při pořádání
celoročních kulturních akcí - hudební, kouzelnická a cirkusová představení, divadélka pro děti, živá zvířátka, sokolníci aj., účast dětí z naší MŠ na různých soutěžích (výtvarné, recitační..), případné příspěvky na školy v přírodě a celodenní výlety dětí.