fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Otevření celé MŠ

Otevření celé MŠ

  • Dagmar Kroutilová
  • 30.4.2021

Milí rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 se otevírají MŠ rovněž ve Středočeském kraji. Naše MŠ se tedy vrací do běžného režimu (včetně spojování tříd ráno a odpoledne). Děti  již nebudou testovány a nemusí mít roušky  (pouze jednu roušku v sáčku v šatně). Zákonný zástupce je i nadále povinen používat respirátor min. FFP2 po celou dobu pobytu v prostorách školy, kde se zdržuje po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)  a používat dezinfekci rukou při vstupu do budovy.

Žádáme rodiče, aby do školky přiváděli jen děti zdravé - bez příznaků nemoci a nachlazení !!!

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto se mění následující:

  • V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze.

  • Provoz MŠ probíhá standardním způsobem:

             - bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě,

             - bez testování dětí a

             - pro všechny děti navštěvující tuto MŠ.

Sportovní činnosti v mateřských školách jsou umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory.

Děti v mateřských školách v učených krajích se od 3.5. 2021 již povinně netestují.

 

V Slaném dne: 30.4.2021                                     Dagmar Kroutilová, ředitelka