fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Podzim u žabiček

Podzim u žabiček

  • Dana Kédlová
  • 27.11.2020

Pozorujeme podzimní přírodu, co se děje na zahradě a na poli.

Témata : Na poli

               Na zahradě

               V lese

               Moje tělo, moje zdraví

               Když kamarád stůňě

               Co umí vítr a déšť

Podzim u žabiček