fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Potvrzení školné 2018

Potvrzení školné 2018

  • Dagmar Kroutilová
  • 4.1.2019

Milí rodiče,

v horní liště v sekci "Pro Rodiče" naleznete ve složce Dokumenty ke stažení - formulář pod názvem Potvrzení školné 2018, který slouží k uplatnění slevy na dani. Formulář si vytiskněte, vyplňte požadované údaje a připojte datum a podpis. Nevyplňujte, prosím, kolonku Výdaje celkem v Kč - vyplňuje mateřská škola. Vyplněný formulář přineste třídní učitelce, která mi jej předá k potvrzení.

Formulář ke stažení také zde: 

https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/potvrzeni-skolne-2018.pdf

Děkuji. Dagmar Kroutilová, ředitelka