Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Projekt POZNÁVÁČEK

Projekt POZNÁVÁČEK

  • Administrátor
  • 3.9.2018

Celoroční projekt: POZNÁVÁČEK   aneb Pojďme spolu objevovat svět

Motto projektu: „Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby.

Zbývá jediné – naučit se žít na Zemi jako lidé.“ (G.B.Shaw)

Působnost projektu:  školní - 5.ročník

Časový rozsah: školní rok 2018/2019 s návazností

Projekt je zaměřen na vytváření vztahů dětí k přírodě, podrobnější seznámení s živou a neživou přírodou a poznávání přírody ve všech ročních obdobích a vnímání její krásy. Rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s přírodou, vážit si života ve všech jeho formách, sounáležitosti k výtvorům lidské práce a lidem samotným. V rámci Environmentální výchovy vést děti k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka, věcí kolem nás a životního prostředí. K ekologickému myšlení docházet na základě vlastních prožitků, zkušeností a informací poskytovaných dětem úměrně vědomostem a schopnostem.

Projekt bude propagován na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, na hlavní vývěsce školy, na setkáních s rodiči dětí, na webových stránkách školy a součástí  projektu je i časopis Poznáváček.