fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Říjen u Kočiček

Říjen u Kočiček

  • Katka Čadková
  • 4.11.2020

Během října nás provázela témata Na zahradě, V lese a Na poli. Děti se naučily nové písně, básně, ale i pohybové hry vztahující se k těmto tématům. 

Názvy ovoce se zeleniny si děti osvojovaly při ranním kruhu - vytleskávání, poznávání ovoce/zeleniny, určování barvy,..  Následně ho nejen otiskávaly, ale také modelovaly a vystřihovaly. 

Za nepříznivého počasí jsme s dětmi často sestavovali ,,opičí" dráhu, na které se děti vždy skvěle vyřádily! 

V rámci tématu Na poli si děti také zahrály divadlo pohádky O velké řepě. Dramatizace a především kostýmy jsou u dětí velmi oblíbené. 

Děti často vyráběly a tvořily, pochválit bych je chtěla především u činností, kde skládaly podle vzoru (traktor) a osvojovaly si číselnou řadu (mrkev).

Během října jsme také oslavily svátky a narozeniny dětí.