Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Seznam přijatých dětí - cizinci

Seznam přijatých dětí - cizinci

  • Dagmar Kroutilová
  • 21.6.2023

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ - CIZINCI

                                     od školního roku 2023/2024

              do Mateřské školy Slaný,  Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno.

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším,odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněno dne 21.6.2023.                            

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

003             004           

 

Seznam přijatých dětí (cizinci) pod registračními čísly se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a na dveřích budovy) po dobu 15 dnů ode dne oznámení. Zveřejněním seznamu se kladná rozhodnutí považují za oznámená.

Zákonní zástupci přijatých dětí budou telefonicky kontaktováni 28.8.2023 s informací o datu převzetí další dokumentace k nástupu dítěte do mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží ostatní žadatelé doručením stejnopisu písemného vyhotovení poštovní zásilkou do vlastních rukou.

V Slaném dne 21.6.2023                                   Dagmar Kroutilová, ředitelka školy