fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

  • Dagmar Kroutilová
  • 5.6.2020

                        SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

                                     od školního roku 2020/2021

              do Mateřské školy Slaný,  Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno.

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším,odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněno dne 5.6.2020.                            

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

001               014            025            039             050

003               016            027            040             051

004               019            029            041             052

005               020            030            042

007               022            031            043

009               023            035            047

010               024            037            048

Žádám rodiče přijatých dětí, aby se dostavili do ředitelny školy k předání potřebných informací a převzetí písemného rozhodnutí o přijetí dítěte.

Termíny:        25.6.2020  -  26.6.2020

oba dny v časech     10:00 - 12:00 hodin

                                    14:00 - 16:00 hodin.

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a na dveřích budovy) po dobu 15 dnů ode dne oznámení. Zveřejněním seznamu se kladná rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží ostatní žadatelé doručením stejnopisu písemného vyhotovení poštovní zásilkou do vlastních rukou.

V Slaném dne 5.6.2020                                                                                Dagmar Kroutilová, ředitelka školy