Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

  • Dagmar Kroutilová
  • 3.6.2022

                        SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

                                     od školního roku 2022/2023

              do Mateřské školy Slaný,  Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno.

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším,odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněno dne 4.6.2021.                            

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

001               010            020            032             050     

002               011            021            034             051

004               013            025            036             055

005               014            026            037             059

006               016            027            038             060

007               018            028            039             061

008               019            029            043             064

009                                                   049             065

Žádám rodiče přijatých dětí, aby se dostavili na informační schůzku do třídy Kočičky k předání potřebných dokumentů k nástupu dítěte.

Termín:    14.6.2022 (úterý)

Čas:  16:00 hodin

Přijďte, prosím, pokud možno bez dětiček, ať můžeme v klidu probrat potřebné  náležitosti. Děkuji.                                

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a na dveřích budovy) po dobu 15 dnů ode dne oznámení. Zveřejněním seznamu se kladná rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží ostatní žadatelé doručením stejnopisu písemného vyhotovení poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo proti podpisu v ředitelně školy.

V Slaném dne 3.6.2022                                               Dagmar Kroutilová, ředitelka školy