Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

  • Dagmar Kroutilová
  • 6.6.2023

                        SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

                                     od školního roku 2023/2024

              do Mateřské školy Slaný,  Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno.

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším,odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněno dne 6.6.2023.                            

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

001               010            021            029             039     

002               011            022            030             040

003               012            023            031             041

004               013            024            032             042

005               014            025            033             044

006               015            026            034             047

007               016            027            036             048

009               017            028            037             

Žádám rodiče přijatých dětí, aby se dostavili na informační schůzku do třídy Kočičky k předání potřebných dokumentů k nástupu dítěte.

Termín:    14.6.2023  (středa)

Čas:  16:00 hodin

Přijďte, prosím, pokud možno bez dětiček, ať můžeme v klidu probrat potřebné  náležitosti. Děkuji.                                

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a na dveřích budovy) po dobu 15 dnů ode dne oznámení. Zveřejněním seznamu se kladná rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží ostatní žadatelé doručením stejnopisu písemného vyhotovení poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo proti podpisu v ředitelně školy.

V Slaném dne 6.6.2023                                               Dagmar Kroutilová, ředitelka školy