Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

  • Dagmar Kroutilová
  • 3.6.2024

                        SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

                                     od školního roku 2024/2025

              do Mateřské školy Slaný,  Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno.

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším,odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněno dne 3.6.2024.                            

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

001           011          020           032          049

003           012          021           033          051

004           013          022           036          052

005           014          023           038          053

006           015          026           040          054

007           016          027           043          056

008           017          028           044          057

009           018          030           046          058

010           019          031           048          059

                                                               060                                  

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a na dveřích budovy) po dobu 15 dnů ode dne oznámení. Zveřejněním seznamu se kladná rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží ostatní žadatelé doručením stejnopisu písemného vyhotovení poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo v určený den proti podpisu v ředitelně školy.

V Slaném dne 3.6.2024                                               Dagmar Kroutilová, ředitelka školy