fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školné 2020/2021

Školné 2020/2021

  • Dagmar Kroutilová
  • 1.9.2020

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) od 1.9.2020 bude činit  500,- Kč  na měsíc.

Školné je stanoveno na celý školní rok 2020/2021 - tj. od 1.9.2020 do 31.8.2021. Školné  neplatí děti, které jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ a  děti s odkladem školní docházky, proto si nezapomeňte od 1.9.2020 zrušit na platby školného trvalé příkazy v bance.

Výpočet se provádí vzorcem z nákladů předešlého kalendářního roku, kdy měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Více níže v dokumentu.

Zvěřejněno: 9.6.2020                                                     Dagmar Kroutilová, ředitelka

Dokument Odkaz
Školné 2020/2021
stanovení výše úplaty výpočtem
Stáhnout