Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školné 2022/2023

Školné 2022/2023

  • Dagmar Kroutilová
  • 1.9.2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) od 1.9.2022 se zvyšuje na  510,- Kč  za měsíc.

Od září je nutné upravení trvalých příkazů na Vašich účtech!

Školné je stanoveno na celý školní rok 2022/2023 - tj. od 1.9.2022 do 31.8.2023. Školné  neplatí děti, které jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ a  děti s odkladem školní docházky, proto si nezapomeňte od 1.9.2022 zrušit na platby školného trvalé příkazy v bance.

Splatnost vždy do 15. dne v měsíci. Pro platbu školného upřednostňujeme bezhotovostní převod na č.účtu: 27-7169310217/0100.

Upozornění: při platbách v hotovosti bude vyžadována záloha na další měsíc.

Výpočet se provádí vzorcem z nákladů předešlého kalendářního roku, kdy měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

Zvěřejněno: 25.5.2022                                                     Dagmar Kroutilová, ředitelka

Dokument Odkaz
Výše úplaty za vzdělávání 2022/2023
Stáhnout