Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školné 2023/2024

Školné 2023/2024

  • Dagmar Kroutilová
  • 1.9.2023

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) od 1.9.2023 se zvyšuje na  610,- Kč  za měsíc.

Od září je nutné upravení trvalých příkazů na Vašich účtech!

Školné je stanoveno na celý školní rok 2023/2024 - tj. od 1.9.2023 do 31.8.2024. Školné  neplatí děti, které jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ a  děti s odkladem školní docházky, proto si nezapomeňte od 1.9.2023 zrušit na platby školného trvalé příkazy v bance.

Splatnost vždy do 15. dne v měsíci. Pro platbu školného upřednostňujeme bezhotovostní převod na č.účtu: 27-7169310217/0100.

Upozornění: při platbách v hotovosti bude vyžadována záloha na další měsíc.

Výpočet se provádí vzorcem z nákladů předešlého kalendářního roku, kdy měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

Zvěřejněno: 4.6.2023                                                     Dagmar Kroutilová, ředitelka

Dokument Odkaz
Výše školného 2023/2024
- od 1.9.2023 do 31.8.2024
Stáhnout