Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školné 2024/2025

Školné 2024/2025

  • Dagmar Kroutilová
  • 2.5.2024
Rada města schválila výši měsíční úplaty za vzdělávání v MŠ a ŠD.

Dle novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje nově výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel. V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Nově již není výpočet vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy, ale na výši minimální měsíční mzdy. Zřizovatel stanoví měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek až na školní rok 2024/25.

Po dohodě s ředitelkami mateřských škol odbor školství připravil návrh výše úplaty, který rada města dne 03.04.2024 schválila.

Výše měsíční úplaty  pro školní rok 2024/25 byla stanovena na 700 Kč pro všechny námi zřizované mateřské školy. Jedná se přibližně o 47 % maximální možné výše úplaty. Maximální možná měsíční výše úplaty v mateřské škole může být pro příští rok 1 512 Kč. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí.

Výše měsíční úplaty pro všechny družiny námi zřizovaných základních škol byla stanovena na 300 Kč. Maximální možná měsíční výše úplaty ve školních družinách může být pro příští rok 756 Kč.

V obou případech dojde ke zvýšení částky oproti stavu v letošním roce, což souvisí se zvyšováním nákladů na provoz škol.

                                                                                Město Slaný, odbor školství