fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Únor u Kočiček

Únor u Kočiček

  • Katka Čadková
  • 22.2.2021

V únoru jsme trávili velké množství času na zahradě. Děti si užívaly zimních radovánek ve formě bobování a jízdě na lopatě, ale také koulovačkou nebo tvorbou andělíčků. 

Na začátku února se děti učily o dopravních prostředcích, na jejichž téma bylo zaměřené velké množství aktivit a pohybových činností. 

V polovině února jsme se věnovali masopustnímu veselí. Povídali jsme si o tom, co je to masopust, proč se slaví a také jsme si ukázali různé druhy lidových masopustních masek. V rámci pohybových činností děti absolvovaly jízdu na koních a překážkovou dráhu. V činnostech výtvarné výchovy si děti zopakovaly základní geometrické tvary. 

Společně s dětmi jsme ozdobili naší třídu, ale i šatnu dětí a společně se těšili na masopustní rej masek.