fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné

  • Dagmar Kroutilová
  • 11.3.2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozhodnutím zřizovatele a ředitelek mateřských škol

https://www.meuslany.cz/mesto%2Dslany%2Dpristupuje%2Dk%2Dpreventivnim%2Dopatrenim/d-70200

vystavuje mateřská škola "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)" 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

v ředitelně školy v tyto dny:

v pátek 13.3.2020 od 8:00 - 10:00 hodin

v pondělí 16.3.2020 od 8:00 - 12:00 hodin 

Mimo tyto dny si vyzvednutí tiskopisu dohodněte telefonicky na telefonním čísle: 734 854 310

Další informace ohledně  této žádosti na:

https://www.cssz.cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-?fbclid=IwAR0w3xSxzwuN7qzCkiCNUyPYu5u_7WbuOzAqALsfaDRfjX-RuuIX4bZArPQ

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-