Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

 • Dagmar Kroutilová
 • 1.9.2021

Vážení rodiče,

blíží se středa 1. září  a  poprvé se společně sejdeme, abychom Vás přivítali v novém školním roce 2021/2022, který bude zase trošku jiný, ale jistě se na něj všichni těšíme.

V souvislosti s níže uvedenými opatřeními nebudeme na začátku školního roku pořádat třídní schůzky v jednotlivých třídách (více info ve třídě).

Obzvlášť se těšíme na naše nové dětičky a přejeme jim, aby prožívaly dny v naší mateřské škole bez slziček a s úsměvem, aby se do školičky těšily a byly spokojené. Také se těšíme na komunikaci a spolupráci s Vámi, rodiči, a na oboustrannou vstřícnost a toleranci. To vše je velmi důležitou součástí dobrého fungování školy.

První den v MŠ - informace k organizaci provozu

 • Při vstupu do budovy je každý povinen použít připravenou dezinfekci na ruce (dezinfekce k dispozici vždy ve vestibulu jednotlivých pavilonů).

 • Doprovod dítěte je možný pouze jedné osobě.

 • Do šatny vstup výhradně se zakrytím úst a nosu. Platí pro dospělé osoby, děti mít roušku nemusí.

 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 • Bude omezeno shromažďování dětí a zákonných zástupců dětí.

 • Děti si s sebou nesmí z hygienických důvodů brát žádné hračky z domova.

 • Dítěti přineste 1 podepsanou roušku v uzavřeném obalu a vložte do pytlíku na oblečení.

 • První školní den a přivítání dětí bude probíhat v jednotlivých třídách samostatným programem.

 • Učitelky budou organizovat aktivity tak, aby větší část dne děti trávily venku v areálu školní zahrady, proto je třeba přizpůsobit oblečení dítěte. Je nutné vhodné oblečení podle momentálního počasí i předpovědi počasí na daný den - oblečení pro případ tepla i ochlazení + náhradní oblečení, vhodnou pokrývku hlavy. Podepsané oblečení dítěti vložte do batůžku nebo tašky v šatně.

 • V prvních dnech  školního roku Vás třídní učitelka požádá o  aktualizaci osobních kontaktů (telefonní číslo a e-mail) a svým podpisem stvrdíte, že jste byli informováni o vydání a obsahu školního řádu s účinností od 1.9.2021. Tento naleznete níže v příloze a také v tištěné verzi v šatnách jednotlivých tříd.

Pro nováčky:

Milí rodiče, první den buďte, prosím, trpěliví a dbejte pokynů třídních učitelek.

První den nezapomeňte na evidenční list (potvrzený lékařem), dohodu o vyzvedávání dítěte, přihlášku ke stravování, přezůvky, .... ...a..............dobrou náladu. smiley

 

Těšíme se!

Dagmar Kroutilová, ředitelka

Dokument Odkaz
Školní řád
2021-2022
Stáhnout