fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

  • Dagmar Kroutilová
  • 16.4.2020

Vážení rodiče,

na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 (ze dne 18. 3. 2020) bude zápis probíhat následujícím způsobem. 

Zápis do mateřské školy proběhne od 4. do 14. 5. 2020  - bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

_________________________________________________________________________________

Co potřebujete k zápisu do MŠ:

1. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy  (najdete níže jako přílohu pod textem).

Velmi důležité je pro nás uvedení aktuálního telefonního čísla pro následné přidělení registračního čísla spisu dítěte ( případně múžete uvést i emailovou adresu).

2. Potvrzení od lékaře (najdete níže jako přílohu pod textem)

nebo Čestné prohlášení o očkování (najdete níže jako přílohu pod textem) + Kopii očkovacího průkazu

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Cizinci doloží kopii povolení k trvalému pobytu.

Pokud nemáte možnost si potřebné formuláře vytisknout, vyzvedněte si je osobně od 4. - 14.5.2020 v naší poštovní schránce v přihrádce na letáky (boční vchod – branka do dvora).

________________________________________________________________________________

Způsob doručení dokumentů.

Řádně vyplněné potřebné dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: ps9ky8n

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na: ms.doliky@skolkyslansko.cz

3. poštou na adresu: Mateřská škola Slaný, Cyrila Boudy 284, 274 01 Slaný

4. osobním podáním: všechny dokumenty vhoďte v zalepené obálce do naší poštovní schránky v termínu 4.5 – 14.5.2020, v době od 8:00 do 16:00 hodin (pouze v pracovní dny).

Po obdržení dokumentů bude založen spis dítěte a přidělené registrační číslo zašleme zákonnému zástupci dítěte na uvedené telefonní číslo formou SMS nebo na e-mail.

_________________________________________________________________________________

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

  1. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dovrší pěti let věku, budou plnit povinnou předškolní docházku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV města Slaného č. 7/2016.

  2. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dovrší tří let věku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV města Slaného č. 7/2016.

  3. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dovrší tří let věku, mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve Slaném a místních částech (Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy, Želevčice).

  4. Ostatní děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školy.

_________________________________________________________________________________

Spádový obvod Mateřské školy Slaný, Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno:
Alešova, Arbesova, Bezručova, Boženy Němcové, Cyrila Boudy, Čelakovského,
Gagarinova, Jana Roháče z Dubé, Jana Želivského, Jiřího z Poděbrad, Jungmannova,
Kybalova, Lidická, Mánesova, Na Dolíkách, Nerudova, Otakara Jaroše, Petra Hrubého,
Rabasova, Smetáčkova, Šimáčkova, Tomanova, Vikova

_________________________________________________________________________________

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy. O nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení.

V kompetenci ředitelky školy je rozhodovat při přijímání dětí mladších tří let o tom, zda je škola schopna zajistit vhodné podmínky pro jeho vzdělávání a zda je dítě schopno plnit Školní vzdělávací program.

Děti se přijímají i během školního roku, pokud nastane situace, že se místo uvolní.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

Pro děti narozené do 31.8.2015  je od 1.9.2020 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v mateřské škole v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Zákonný zástupce má právo zvolit si plnění povinného předškolního vzdělávání v MŠ  formou individuálního vzdělávání dítěte. V tomto případě zákonný zástupce předá řediteli školy Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte (najdete níže jako přílohu pod textem) zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Kriteria k přijetí pro školní rok 2020/2021 naleznete také v záložce Pro rodiče v sekci Dokumenty ke stažení.


                                                                                          Dagmar Kroutilová, ředitelka


 

Dokument Odkaz
Čestné prohlášení k očkování
k zápisu do MŠ 2020
Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte do MŠ + Potvrzení lékaře
Stáhnout
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte
Stáhnout