fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Září u Kočiček

Září u Kočiček

  • Kateřina Čadková
  • 2.9.2019

ZÁŘÍ:

Důležité termíny:

17.9.2019 (úterý) od 15:30 hodin se koná třídní schůzka. Účast nutná.

30.9.2019 (pondělí) výlet do ZOO Plasy

Co jsme dělali v září? 

Září uteklo jako voda, na začátku školního roku se děti seznamovaly s novými kamarády, počasí nám přálo, a tak jsme hodně času trávili společně na školní zahradě.

Během září děti ale také pilně pracovaly a naučily se mnoho nového. Společně jsme procvičovali například barvy, tvary nebo názvy ovoce/zeleniny. 

V průběhu září jsme se naučili mnoho nových pisniček a říkadel, ale také pohybových nebo hudebně pohybových her. Často děti kreslily a vybarvovaly, vyprácovávaly grafomotorické listy nebo vyráběly. 

Dětem se velmi líbila opičí dráha, kterou jsme si sestavili ve třídě, kvůli  nepříznivému počasí. Užívaly si také dramatizaci, hru divadýlka - Domku, domečku, kdo v tobě bydlí? 

V pondělí 30.9., jsme vyrazili na výlet do ZOO Plasy, i přes větrné počasí jsme si to moc užili!