fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Září u KOČIČEK

Září u KOČIČEK

  • Katka Čadková
  • 6.10.2020

První měsíc ve třídě Kočiček utekl jako voda. A co jsme všechno za tu dobu stihli? 

Na začátku měsíce se děti vzájemně poznávaly, především formou různých seznamovacíh her. Společně jsme se seznámili s pravidly naší třídy (jak formou slovní, tak pomocí dramatizace).

V září jsme hodně vyráběli, čehož jste si mohli všimnou dle výrobků, které průběžně zdobí šatnu dětí. Děti musím velmi pochválit, do výtvarných činností se aktivně zapojovaly a zdokonalovaly tak své dovednosti v oblastí stříhání, lepení a malování. 

Za příznívého počasí jsme trávili podstatnou část dne na školní zahradě, kde si děti užívaly hru na písku, modelování, hru na průlezkách a také jízdu na kolech a odrážedlech.

Do týdenních témat jsme také často zapojovali dramatizaci (včetně kostýmů), která děti moc bavila. 

V rámci logopedické prevence jsme se naučili nové básničky, písničky, kterým vždy předchází různá dechová cvičení (s peříčkem, papírem,..).

V zaří se také děti seznámily s geometrickými tvary, které si osvojovaly například stavbou z víček (to děti opravdu moc bavilo) a tvorbou obrázků z různých geometrických tvarů.

Během volné hry mají děti rozmanité možnosti aktivit a hraček, jako jsou stavby kolejí, velké kostky, hry v kuchyňce či v krámku. V rámci ranního cvičení s dětmi hrajeme různé pohybové hry ( Slepá bába, Na sochy, Kytičky, Míčková bitva,...) a zahrnujeme ii protahovací cviky.