fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Znovuotevření mateřské školy

Znovuotevření mateřské školy

  • Dagmar Kroutilová
  • 9.5.2020

Vážení rodiče,

po jednání se zřizovatelem se brány naší mateřské školy otevřou od 25.5.2020.

Od pondělí 11.5.2020 budete v dopoledních hodinách telefonicky kontaktováni třídní učitelkou, která bude zjišťovat Váš závazný zájem o docházku dítěte do 30.6.2020 a také o docházku o letních prázdninách. Podle počtu přihlášených dětí bude rozhodnuto o organizaci provozu, který se bude řídit závazným dokumentem: Manuál k provozu mateřských škol (viz příloha níže), který vydalo MŠMT dne 30.4.2020.

Provozní doba:

6:30 - 16:00 hodin – tato upravená provozní doba platí do konce školního roku (31.8.2020).

Jistě se Vaše dítě těší na kamarády ve třídě stejně tak, jako se my těšíme na děti a přejeme si pozvolný návrat k normálnímu provozu. Víme, že současná situace není jednoduchá jak pro Vás rodiče, tak pro nás pedagogy. Přesto však velmi apeluji na pečlivé zvážení účasti dítěte v mateřské škole a vyhodnocení všech zdravotních rizik, neboť tak chráníte zdraví svého dítěte a také zdraví pedagogů. Situace je zatím nepřehledná. Vyhlášky, nařízení vlády a nařízení jednotlivých ministerstev se stále mění, ale věřím, že to zvládneme a brzy budeme v naší školičce zase dělat vše společně.

Pokud se rozhodnete, že dítě nastoupí do mateřské školy, je nutné se seznámit s dokumentem:

Podmínky provozu mateřské školy (viz příloha níže)

a vyplnit:

Čestné prohlášení a seznámení (viz příloha níže), které odevzdáte při příchodu do mateřské školy třídní učitelce. Svým podpisem na čestném prohlášení jste garantem bezrizikovosti ve Vašem okolí.

 

Ošetřovné pro rodiče, jejichž dítě do mateřské školy nenastoupí, by mělo být zachováno, přesné a jednoznačné stanovisko ministerstva však ještě není zveřejněno.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/642932/nechcete-pustit-dite-do-skoly-vojtech-rekl-jak-to-bude-s-osetrovnym-do-konce-krize.html?fbclid=IwAR3diYrpWm6q8kbOGBtwN9rjI2KXJO1Kw8UO4rZqNmBXcCohxRFlP3ic9WY

https://www.denik.cz/z_domova/skoly-koronavirus-deti-rodice-osetrovne-20200506.html#utm_content=freshnews&utm_term=ošetřovné&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Školné: – děti, které do mateřské školy nenastoupí do konce školního roku (31.8.2020) a zůstanou doma, budou ředitelkou školy osvobozeny od placení školného.

Výpočty školného za jednotlivé měsíce:

Březen: 227,- Kč - alikvotní část za dny, kdy byla MŠ otevřena

Duben: 0,- Kč

Květen 132,- Kč - alikvotní část za dny, kdy bude MŠ otevřena (platí pro děti, které budou přihlášeny k docházce).

Platby zaslané na základě trvalých příkazů vyúčtujeme a přeplatky budou vráceny formou vratky na účet.

Pasování školáků – proběhne bez účasti rodičů ve třídách.

Fotografování na tablo – budete informováni telefonicky třídní učitelkou.

Den dětí – společná akce na školní zahradě odpadá. Oslava svátku dětí proběhne na jednotlivých třídách v rámci denního programu.

 

Dokument Odkaz
Čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory
Stáhnout
Podmínky provozu mateřské školy - COVID-19
- důležité!
Stáhnout
Manuál k provozu mateřských škol
závazný dokument z MŠMT
Stáhnout