Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

  • slidebg1
    Mateřská škola Cyrila Boudy
    Zahrada plná dětských her
  • slidebg1

O naší školce

Zkušení pedagogové

Aktivity

Dokumenty

Potřebujete více informací?

Zavolejte nám, nebo napište. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Kontakty

Novinky

image
22.5
2024

ZOO Plzeň 22.5.2024

- celodenní výlet + foto

image
6.5
2024

Zápis do MŠ 2024

- pro školní rok 2024/2025

Stránka obsahuje pouze články za aktuální školní rok.
Hledáte-li články z dřívějších ročníků, klikněte na Články za předchozí školní roky

Vítáme Vás
na stránkách Mateřské školy Cyrila Boudy č. 284 ve Slaném, která je známá pod názvem „ Na Dolíkách „ a jejímž mottem je ŠKOLKA PLNÁ POHODY.

Náš cíl:
Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince. Cestou přirozené výchovy položit základy celoživotního vzdělání.

K zamyšlení:

DESATERO RODIČŮ
Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.
Dítě, které je bito, se naučí prát a být agresivní.
Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.
Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze učí trpělivosti.
Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
Dítě, které je milováno, je schopno lásky.

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Řekni mi a já zapomenu.
Ukaž mi a já si zapamatuji.
Nech mne to dělat a já pochopím.

Motto:
„Naše děti, to je naše stáří. Správná výchova, to je naše šťastné stáří. Špatná výchova, to je naše budoucí hoře, to je naše vina před ostatními lidmi, před celou zemí.“
ředitelka
Dagmar Kroutilová

Informace o naší mateřské škole (dále jen MŠ)
Mateřská škola Cyrila Boudy
je pětitřídní mateřská škola s právní subjektivitou, jejíž zřizovatelem je MěÚ Slaný.
Kapacita školy je 123 dětí.  MŠ je umístěna v městském sídlišti ve Slaném - v části města pod názvem „Na Dolíkách". Budova školy z roku 1995, stavěná přímo pro účely školství, je nejmodernější mateřskou školou ve Slaném.
Škola je pavilonového typu (2 budovy + hospodářská část) s velkou školní zahradou.

Exteriér:
školní zahrada při mateřské škole má rozmanitý terén, stupňovité řešení. Je funkčně doplněna zahradním nábytkem, dopravním hřištěm i sportovním zařízením pro pobyt dětí. Zahrada má dostatek stinných míst - stromky, keře, čtyři pískoviště zastíněná pergolami s maskovacími sítěmi. V horkých letních měsících je pitný režim zajištěn pítkem a děti mají na osvěžení k dispozici mlhoviště a rozprašovače.

Interiér:
dětem slouží prostorné, vzdušné třídy s jídelnou a samostatnou spací částí, která je oddělena posuvnými dveřmi. Škola je velmi moderně vybavena – jak nábytkem, tak technickými vymoženostmi dnešní doby (např. naše MŠ vlastní nejmodernější výukové programy pro interaktivní výuku hrou - mobilní interaktivní dotykový panel MultiBoard pro starší děti  a 3Box pro mladší děti), děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a didaktických pomůcek . Jednotlivé třídy jsou barevně rozlišeny a pojmenovány názvy zvířátek : Berušky, Kočičky, Čmeláci, Motýlci, Žabičky.

Naše mateřská škola zajišťuje vzdělávání a výchovu dětem ve věku zpravidla  od tří do šesti let, nejdříve však  dětem od dvou let a dětem s odkladem školní docházky. S dětmi pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, který vychází z přesvědčení, že vzdělání předškolního věku je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.


Personál školy:
11 pedagogů, 1 asistent pedagoga, 3 provozní pracovnice, 4 pracovnice školní jídelny.

Přijímání dětí:
Děti do MŠ se přijímají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky provádí správní řízení při přijímání dětí (dle stanovených kriterií pro daný školní rok) do předškolního zařízení a vydávají rozhodnutí o přijetí. O přijetí (nepřijetí) jsou rodiče vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se mohou dle zákona č. 561/2004 Sb. do 15 dnů odvolat. V průběhu správního řízení mají zákonní zástupci přihlašovaného dítěte možnost nahlížet do spisu. Termín zápisu dětí je po dohodě se zřizovatelem předem oznámen - formou plakátů  a na naší internetové stránce. Pro všechny MŠ ve Slaném je jednotný termín ( květen ).

Co potřebujete k zápisu do MŠ:
- žádost o přijetí dítěte do MŠ ( ke stažení v sekci dokumenty )
- potvrzení od dětského lékaře ( ke stažení v sekci dokumenty )
- rodný list dítěte
- OP

Žádost o přijetí a potvrzení k lékaři vydává ředitelka také v den zápisu do MŠ.

Evidence dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ je dokumentována a uchována ve školní matrice. Rodiče dětí s odloženou školní docházkou musí doložit tento odklad Rozhodnutím ředitele Základní školy o odkladu školní docházky.
Dle § 33 zákona 561/2004 Sb. předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem MŠ (např.hygienické návyky, sebeobsluha).

Před zápisem je v naší MŠ „Den otevřených dveří“ - rodiče s dětmi mají možnost nahlédnout do naší,, pracovní kuchyně“, seznámit se s třídami, zapojit se do vých.-vzděl. práce s dětmi a získat informace o našich aktivitách i činnostech. Rodiče s dětmi, které byly přijaty do naší MŠ, mohou docházet na „Hodinku pro nováčky„  a usnadnit tak svému dítěti vstup do nového prostředí a kolektivu.

Platby:
1) ŠKOLNÉ - stanovená úplata za předškolní vzdělávání  pro školní rok 2023/2024  činí  610,- Kč/měsíc.

Výše školného může být upravována každý školní rok .
Školné platí rodiče bankovním převodem na účet školy : č.ú. 27-7169310217/0100 nebo hotově v určené dny, nejpozději do 15. dne příslušného měsíce (při platbách v hotovosti bude vyžadována záloha na další měsíc).

2) STRAVNÉ
- oběd 25,- Kč, 2x svačina 10,- Kč, t.j. 45,- Kč /den
- děti s odkladem školní docházky
  oběd 27,- Kč, 2x svačina 10,- Kč , t.j. 47,- Kč /den

Platby inkasem ze sporožirového účtu na účet školy: č.ú. 0100785781/0800

nebo hotově v určené dny, nejpozději do 15.dne v daném měsíci (při platbách v hotovosti bude vyžadována záloha ve výši 1000,- Kč na další měsíc).

Provozní doba:
6:15 hodin - 16:30 hodin

Scházení dětí:
děti se ráno scházejí do 8:00 hodin, hlavní vchody jsou poté uzamčeny.

Omlouvání dětí:
do 8:00 hodin na tel. čísle přímo na třídu:
BERUŠKY:   602 523 386                      KOČIČKY:    602 510 790
ČMELÁCI:    602 510 783                      MOTÝLCI:    602 510 774
ŽABIČKY:     602 510 763

Telefonní kontakty na vedení školy:
pevná linka: 312 520 148
mobil řed.:   +420 731 449 224
mobil zást.: +420 734 854 310
mobil ved. ŠJ: +420 739 572 479