fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna na internetových stránkách zřizovatele www.meuslany.cz.

Dokument Odkaz
GDPR
Informační povinnost správce
Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte do MŠ + Potvrzení k lékaři
Stáhnout
Přihláška ke stravování
Stáhnout
Jak usnadnit vstup dítěte do MŠ
aneb malé rady pro rodiče
Stáhnout
Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ
od PhDr. Simony Hoskovcové, Ph.D z UK v Praze
Stáhnout
Desatero pro rodiče
Stáhnout
Desatero budoucího prvňáčka
Stáhnout
Před vstupem do školy
Stáhnout
Dětské dvacatero pro rodiče
Stáhnout
Sleva na dani - školné
Podrobnější informace
Stáhnout
Potvrzení školné 2019
Stáhnout
Prevence dětských úrazů
Prevence nejčastějších dětských úrazů
Stáhnout
První pomoc dítěti
Rady, jak postupovat v případě poskytování první pomoci dítěti
Stáhnout
Mluví vaše dítě správně?
Vývoj řeči od narození..
Stáhnout
Jak vybrat školní brašnu?
Užitečné rady pro rodiče malých školáků.
Stáhnout
Fakta a mýty v očkování - spalničky
Státní zdravotní ústav dne 15.4.2019
Stáhnout
Školné 2020/2021
výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020 do 31.8.2021
Stáhnout
Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2020/2021
Stáhnout