fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Fotografování dětí

Fotografování dětí

  • Administrátor
  • 15.11.2018

Fotografování dětí (jednotlivci, dvojice, sourozenci) s vánoční tematikou VÁNOČNÍ POKOJÍČEK proběhlo dne 15.11.2018 od 8:00 hodin ve třídě u Čmeláků. Fotografovány byly všechny přítomné děti. Jakmile fotografie obdržíme, budete informování formou plakátků na jednotlivých třídách. Odebrání fotografií však není závazné - pokud se snímky nebudete spokojeni, můžete je vrátit.

Fotografování dětí