Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Personál MŠ

Personál MŠ

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka školy : Kroutilová Dagmar, kvalifikovaná uč.

Zástupce ředitele : Spoustová Danuše, kvalifikovaná uč.
Učitelka : Rákosová Eva, kvalifikovaná uč.
Učitelka : Papíková Zdenka, kvalifikovaná uč.
Učitelka : Rákosová Veronika, kvalifikovaná uč.
Učitelka : Macáková Liliana, kvalifkovaná uč.
Učitelka : Bc. Javůrková Lucie, kvalifikovaná uč.
Učitelka : Žabkovská Klára, kvalifikovaná uč.
Učitelka : Husáková Pavlína, kvalifikovaná uč.
Učitelka : Malecká Michaela, kvalifikovaná uč.

Učitelka : Voborníková Petra, kvalifikační studium

Asistent pedagoga: Cibriková Petra                                                                                                                                                                                     

Provozní pracovníci

Vedoucí školní jídelny : Volfová Lada
Vedoucí kuchařka : Pikorová Zdeňka
Pomocná kuchařka : Nováková Ivana
Pomocná síla v kuchyni : Fenclová Eva
Pomocná síla v provozu : -
Školnice :  Šímová Dana
Uklízečka : Prokschová Alena
Uklízečka : Matouchová Ladislava


Rozdělení pedagogů do tříd ve školním roce 2023/2024

třída ČMELÁCI - p.uč. Rákosová Eva, Rákosová Veronika (děti 5-7let)
třída BERUŠKY - p.uč. Malecká Michaela, Husáková Pavlína  (děti 3leté)
třída KOČIČKY - p.uč. Bc.Javůrková Lucie, Žabkovská Klára, asistent pedagoga Cibriková Petra (děti 3-5let)
třída MOTÝLCI - p.uč. Papíková Zdenka, Macáková Liliana (děti 5-6let)
třída ŽABIČKY - zást.ředitelky  Spoustová Danuše, (děti 4-5let), Voborníková Petra, p.řed. Dagmar Kroutilová