Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis do MŠ 2024

Zápis do MŠ 2024

  • Dagmar Kroutilová
  • 8.4.2024

Zápis do MŠ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Vážení rodiče,

zápis do MŠ proběhne v ředitelně školy v těchto termínech:

9.5.2024 od 10:00 - 16:00 hodin a  10.5.2024 od 10:00 - 16:00 hodin.

Pro děti narozené do 31.8.2019  je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné. Dle § 34b školského zákona může rodič pro své dítě zvolit také formu individuálního vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání (ke stažení zde: https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/oznameni-o-individualnim-vzdelavani.pdf ) doručí rodič do školy zároveň s Žádostí o přijetí dítěte (viz níže). Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v mateřské škole v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Co potřebujete k zápisu do MŠ:

1. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení str.1,2 https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/zadost-o-prijeti-do-ms-2018.pdf ). V žádosti uveďte aktuální telefonního číslo i emailovou adresu.

2. Potvrzení od lékaře (ke stažení str. 3  https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/zadost-o-prijeti-do-ms-2018.pdf ). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

3. Rodný list dítěte. Cizinci doloží kopii povolení k trvalému pobytu.

Žádost o přijetí a Potvrzení k lékaři vydává ředitelka také v den zápisu do mateřské školy.  Rodič při zápisu předloží svůj občanský průkaz.

Kritéria pro přijetí :

  1. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2024 dovrší pěti let věku, budou plnit povinnou předškolní docházku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV města Slaného č. 7/2016.

  2. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2024 dovrší tří let věku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV města Slaného č. 7/2016.

  3. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2024 dovrší tří let věku, mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve Slaném a místních částech (Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy, Želevčice).

  4. Ostatní děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školy.

(Odkaz naleznete také v sekci dokumenty ke stažení).

Spádový obvod Mateřské školy Slaný, Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno:
Ulice: Alešova, Arbesova, Bezručova, Boženy Němcové, Cyrila Boudy, Čelakovského,
Gagarinova, Jana Roháče z Dubé, Jana Želivského, Jiřího z Poděbrad, Jungmannova,
Kybalova, Lidická, Mánesova, Na Dolíkách, Nerudova, Otakara Jaroše, Petra Hrubého,
Rabasova, Smetáčkova, Šimáčkova, Tomanova, Vikova.

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy. O nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení.

V kompetenci ředitelky školy je rozhodovat při přijímání dětí mladších tří let o tom, zda je škola schopna zajistit vhodné podmínky pro jeho vzdělávání a zda je dítě schopno plnit Školní vzdělávací program.

Děti se přijímají i během školního roku, pokud nastane situace, že se místo uvolní.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

Podrobnější informace k zápisu a k průběhu správního řízení na tel. 731 449 224 nebo ms.doliky@skolkyslansko.cz