fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Listopad u Kočiček

Listopad u Kočiček

  • Katka Čadková
  • 3.12.2020

Během listopadu nás provázel integrovaný blok: KDYŽ PADÁ LISTÍ. Mezi tydenní podtémata patřilo: Strašildelný týden, Moje tělo a zdraví, Když kamarád stůně, Co umí vítr déšť. Těmto tématům se tak přizpůsobovala vzdělávací nabídka a činnosti pro děti.

Na začátku listopadu jsme společně vytvořili strašidelní hrad, chlupaté pavoučky,  papírové duchy a dýně, ale také jsme společně dlabali dýni opravdickou. S dětmi jsme si vysvětlili význam svátku Dušičky.  

Následně jsme si hodně povídali o zdraví. Především o tom, co je prevencí proti nemocím, jak o své zdraví pečovat  a co dělat v případě, že jsme nemocní. V rámci tohoto tématu jsme opět hodně vyráběli (čepice, lidské tělo) a také dramatizovali (hra na doktora, když je kamarád nemocný). 

Během měsíce jsme si zopakovali geometrické tvary a především předložky (před,za,nad, pod, vedle, mezi). Musím děti velmi pochválit, předložky už zvládají velmi dobře.

Děti si také v rámci tématu Co umí vítr a désť vyzkoušeli experiment s vodou a osvojily si pojmy vánek/vitr/vichřice pomocí hry s padákem, která je moc bavila. 

V závěru měsíce jsme začali pracovat na dekoraci naší třídy, ozdobili jsme společně stromeček, vytvořili zvonečky do oken a zapálili první svíčku na našem advetním věnci.