fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

  • Dagmar Kroutilová
  • 4.6.2021

                        SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

                                     od školního roku 2021/2022

              do Mateřské školy Slaný,  Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno.

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším,odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněno dne 4.6.2021.                            

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

003               011            025            032             042     

004               013            026            033             043

005               015            027            034             044  IV 

006               017            028            036             045  IV

007               018            029            037             046

009               020            030            039             048

010               023            031            040             049 IV

Žádám rodiče přijatých dětí, aby se dostavili do ředitelny školy k předání potřebných informací a převzetí písemného rozhodnutí o přijetí dítěte.

Termíny:        15.6.2021  +  16.6.2021   ( Dohody o IV - 24.6.2021 )

oba dny v časech     10:00 - 12:00 hodin

                                    14:00 - 16:00 hodin.

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a na dveřích budovy) po dobu 15 dnů ode dne oznámení. Zveřejněním seznamu se kladná rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží ostatní žadatelé doručením stejnopisu písemného vyhotovení poštovní zásilkou do vlastních rukou.

V Slaném dne 4.6.2021                                               Dagmar Kroutilová, ředitelka školy