fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školné 2021/2022

Školné 2021/2022

  • Dagmar Kroutilová
  • 1.9.2021

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) od 1.9.2021 se snižuje na  470,- Kč  za měsíc.

Od září je nutné upravení trvalých příkazů na Vašich účtech!

Školné je stanoveno na celý školní rok 2021/2022 - tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022. Školné  neplatí děti, které jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ a  děti s odkladem školní docházky, proto si nezapomeňte od 1.9.2021 zrušit na platby školného trvalé příkazy v bance.

Výpočet se provádí vzorcem z nákladů předešlého kalendářního roku, kdy měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

Zvěřejněno: 15.6.2021                                                     Dagmar Kroutilová, ředitelka