Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školné od 1.9.2018

Školné od 1.9.2018

  • Administrátor
  • 1.9.2018

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) od 1.9.2018 bude činit  500,- Kč  na měsíc. Školné je stanoveno na celý školní rok 2018/2019 - tj. od 1.9.2018 do 31.8.2019. Školné  neplatí děti, které jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ a  děti s odkladem školní docházky.